е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брезник

Договаряне без предварително обявление ДБПрО-1 / 2.6.2017 г.

Доставка чрез Софийска стокова борса на газьол (дизелово гориво за отопление) и въглища, разделени в две побособени позиции: Първа обособена позиция: Доставка на газьол (дизелово гориво за отопление) и Втора обособена позиция: Доставка на въглища за отопление

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.3.2021 г.
Файлове актуални към: 17.3.2021 г.

Решение за откриване № / 2.6.2017 г.

Публикувано на: 02.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie gaziol.pdf 17.3.2021 г.

Договори за изпълнение № / 24.8.2017 г.

Публикувано на: 24.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dog.vyglishta.pdf 17.3.2021 г.

Договори за изпълнение № / 24.8.2017 г.

Публикувано на: 24.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dog. gaziol.pdf 17.3.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № 0300-76 / 24.8.2017 г.

Публикувано на: 24.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obiavlenie vyzlojena goriva.pdf 17.3.2021 г.