е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Болярово

Обществена поръчка ОП-12 / 15.7.2015 г.

"РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ, ВОДОСТОЦИ, ЯЗОВИРИ, МОСТОВЕ, ПАРКОВЕ, КАНАВКИ, БЛАГОУСТРОЯВАНИЯ И ОГРАДИ В ОБЩИНА БОЛЯРОВО" ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ" Обособена позиция 1: Извършване ремонт на общински сгради в Община Болярово Обособена позиция 2: Извършване ремонт на общински водостоци, язовири, мостове, паркове, канавки, благоустроявания и огради

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333236373130
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Решение № 1 / 15.7.2015 г.

Публикувано на: 15.07.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 19.5.2021 г.

Обявление № 2 / 15.7.2015 г.

Публикувано на: 15.07.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 3 / 15.7.2015 г.

Публикувано на: 15.07.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentaciq_Sgradi_vodostoci_final.doc 19.5.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 4 / 24.8.2015 г.

Публикувано на: 24.08.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №1.pdf 19.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 5 / 11.9.2015 г.

Публикувано на: 11.09.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана за отваряне на ценови оферти.pdf 19.5.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 6 / 28.9.2015 г.

Публикувано на: 28.09.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2.pdf 19.5.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 7 / 28.9.2015 г.

Публикувано на: 28.09.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №3.pdf 19.5.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 8 / 28.9.2015 г.

Публикувано на: 28.09.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №4.pdf 19.5.2021 г.

Решение за класиране на участници № 9 / 28.9.2015 г.

Публикувано на: 28.09.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране на участниците.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 11 / 16.10.2015 г.

Публикувано на: 16.10.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП 2.pdf 19.5.2021 г.

Гаранции № 12 / 22.10.2015 г.

Публикувано на: 22.10.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Възстановени гаранции за участие от дата 22.10.2015г..doc 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 23.10.2015 г.

Публикувано на: 23.10.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП 1.pdf 19.5.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 13 / 30.10.2015 г.

Публикувано на: 30.10.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПЛАЩАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛ - 30.10.2015г..doc 19.5.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 14 / 6.11.2015 г.

Публикувано на: 06.11.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПЛАЩАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛ - 06.11.2015г..doc 19.5.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 15 / 23.11.2015 г.

Публикувано на: 23.11.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПЛАЩАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛ - 23.11.2015г..doc 19.5.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 16 / 27.11.2015 г.

Публикувано на: 27.11.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПЛАЩАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛ - 27.11.2015г..doc 19.5.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 17 / 11.12.2015 г.

Публикувано на: 11.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПЛАЩАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛ - 11.12.2015г..doc 19.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 18 / 11.12.2015 г.

Публикувано на: 11.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за приключил договор по ОП 1 от дата 11.12.2015г..doc 19.5.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 19 / 26.1.2016 г.

Публикувано на: 26.01.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПЛАЩАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛ - 26.01.2016г..doc 19.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 20 / 26.1.2016 г.

Публикувано на: 26.01.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за приключил договор по ОП 2 от дата 26.01.2016г..doc 19.5.2021 г.