е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка Д-6 / 14.10.2015 г.

Доставка на въглища и газьол за отопление ( маркиран) за отоплителен сезон 2015 г. - 2016 г. за нуждите на общинска администрация, общински Детски градини, Детски ясли, специализирани институции и социални услуги в общността.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 7.5.2021 г.
Файлове актуални към: 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 1 / 14.10.2015 г.

Публикувано на: 14.10.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor 38.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 2 / 14.10.2015 г.

Публикувано на: 14.10.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor 39.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 3 / 16.10.2015 г.

Публикувано на: 16.10.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Инфо_скл_договор_АОП.pdf 7.5.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 4 / 29.12.2015 г.

Публикувано на: 29.12.2015 г.
Коментар: по договор 38
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_38_07.10.2015.docx 7.5.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 5 / 29.12.2015 г.

Публикувано на: 29.12.2015 г.
Коментар: по договор 39
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_39_07.10.2015.docx 7.5.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 6 / 5.1.2016 г.

Публикувано на: 05.01.2016 г.
Коментар: по договор 38
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_38_07.10.2015.docx 7.5.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 7 / 5.1.2016 г.

Публикувано на: 05.01.2016 г.
Коментар: по договор 39
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_39_07.10.2015.docx 7.5.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 8 / 2.2.2016 г.

Публикувано на: 02.02.2016 г.
Коментар: по договор 38
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_38_07.10.2015.docx 7.5.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 9 / 22.3.2016 г.

Публикувано на: 22.03.2016 г.
Коментар: по договор 38
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_38_07.10.2015.docx 7.5.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 10 / 29.3.2016 г.

Публикувано на: 29.03.2016 г.
Коментар: по договор 38
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_38_07.10.2015.docx 7.5.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 11 / 29.3.2016 г.

Публикувано на: 29.03.2016 г.
Коментар: по договор 39
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_39_07.10.2015.docx 7.5.2021 г.