е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-24 / 11.4.2017 г.

"ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА С ПРИЛЕЖАЩАТА ИНФРАСТРУКТУРА - ГР. ЛОМ - ЕТАП II"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 7.5.2021 г.
Файлове актуални към: 7.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 11.4.2017 г.

Публикувано на: 11.04.2017 г.
Коментар: решение за откриване на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 2 / 11.4.2017 г.

Публикувано на: 11.04.2017 г.
Коментар: обявление за ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 3 / 11.4.2017 г.

Публикувано на: 11.04.2017 г.
Коментар: техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehn_zadanie.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 4 / 11.4.2017 г.

Публикувано на: 11.04.2017 г.
Коментар: документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokumentaciq.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 5 / 11.4.2017 г.

Публикувано на: 11.04.2017 г.
Коментар: образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obrazci_proektirane.zip 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 15.5.2017 г.

Публикувано на: 15.05.2017 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_1.pdf 7.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 7 / 26.5.2017 г.

Публикувано на: 26.05.2017 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на цени
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение_отваряне_цени.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 7.6.2017 г.

Публикувано на: 07.06.2017 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 7.6.2017 г.

Публикувано на: 07.06.2017 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 7.6.2017 г.

Публикувано на: 07.06.2017 г.
Коментар: Протокол 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 4.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 11 / 7.6.2017 г.

Публикувано на: 07.06.2017 г.
Коментар: Решение 10
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie 10.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 12 / 27.6.2017 г.

Публикувано на: 27.06.2017 г.
Коментар: Договор № 152
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor 152.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 13 / 27.6.2017 г.

Публикувано на: 27.06.2017 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie vazl.poachka.pdf 7.5.2021 г.