е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Болярово

Обществена поръчка ОП-2 / 25.4.2019 г.

"Избор на изпълнител за Рехабилитация на четвъртокласна пътна мрежа, преасфалтиране на улици в селата и очакъляване на пътни участъци до разкопките в с.Воден на община Болярово"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП № 1 / 25.4.2019 г.

Публикувано на: 25.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП.pdf 30.7.2021 г.

Инф. за публикувана в профила на купувача обява за ОП на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП № 2 / 25.4.2019 г.

Публикувано на: 25.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за публикуване в профил на купувача обява за ОП на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 3 / 25.4.2019 г.

Публикувано на: 25.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация и методика за оценка.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 4 / 25.4.2019 г.

Публикувано на: 25.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор.doc 30.7.2021 г.

Образци на документи № 5 / 25.4.2019 г.

Публикувано на: 25.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.doc 30.7.2021 г.

КСС № 6 / 25.4.2019 г.

Публикувано на: 25.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КСС.xls 30.7.2021 г.

Инф. за публикувана в профила на купувача обява за ОП на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП - удължаване № 7 / 8.5.2019 г.

Публикувано на: 08.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за публикуване в профил на купувача обява за ОП на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП - удължаване, качена на 08.05.2019г..pdf 30.7.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 8 / 20.6.2019 г.

Публикувано на: 20.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ №1 ОТ ДАТА 20.06.2019Г..pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 17.7.2019 г.

Публикувано на: 17.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор №49 от дата 17.07.2019г..pdf 30.7.2021 г.

Информация за изпълнен договор № 10 / 30.10.2019 г.

Публикувано на: 30.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за приключване на договор №49 от дата 17.07.2019 г..pdf 30.7.2021 г.