е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-3 / 8.2.2019 г.

00384-2019-0003 "Доставка чрез покупка на 2 броя нови трактори за нуждите на ОП "Чистота и строителство" гр. Бяла Слатина"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 23.1.2021 г.
Файлове актуални към: 23.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 8.2.2019 г.

Публикувано на: 08.02.2019 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 2 / 5.3.2019 г.

Публикувано на: 05.03.2019 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №1.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 7.3.2019 г.

Публикувано на: 07.03.2019 г.
Коментар: Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2.pdf 23.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 4 / 18.3.2019 г.

Публикувано на: 18.03.2019 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение Ценови.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 22.3.2019 г.

Публикувано на: 22.03.2019 г.
Коментар: Протокол №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 22.3.2019 г.

Публикувано на: 22.03.2019 г.
Коментар: Протокол №4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 4.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 22.3.2019 г.

Публикувано на: 22.03.2019 г.
Коментар: Окончателен протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Окончателен протокол.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 22.3.2019 г.

Публикувано на: 22.03.2019 г.
Коментар: Протокол за предаване на протоколи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол за предаване на протоколи.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 22.3.2019 г.

Публикувано на: 22.03.2019 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 22.3.2019 г.

Публикувано на: 22.03.2019 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № 11 / 24.4.2019 г.

Публикувано на: 24.04.2019 г.
Коментар: Решение за изменение на Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за изменение.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № 12 / 13.6.2019 г.

Публикувано на: 13.06.2019 г.
Коментар: Договор с изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор с Янки ЕООД.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № 13 / 13.6.2019 г.

Публикувано на: 13.06.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление възложена.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № 14 / 26.6.2019 г.

Публикувано на: 26.06.2019 г.
Коментар: Споразумение за прекратяване на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Споразумение прекратяване.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № 15 / 26.6.2019 г.

Публикувано на: 26.06.2019 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване.pdf 23.1.2021 г.