е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сухиндол

Обществена поръчка ОП-8 / 13.6.2017 г.

Доставка на хранителни продукти по 11 обособени позиции за детска ясла "Осми март", Домашен социален патронаж и Дом за пълнолетни лица с деменция с. Горско Косово община Сухиндол

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № / 13.6.2017 г.

Публикувано на: 13.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение ДЯ,ДСП,ДПЛД.pdf 22.1.2021 г.

Обявление за поръчка № / 13.6.2017 г.

Публикувано на: 13.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление ДЯ,ДСП,ДПЛД.pdf 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 13.6.2017 г.

Публикувано на: 13.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentacia hrani di dpdl dsp.doc 22.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 24.7.2017 г.

Публикувано на: 24.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Suob_cl57_PPZOP.docx 22.1.2021 г.

Протоколи и доклад № / 17.8.2017 г.

Публикувано на: 17.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Prot 1,2 i dokl DI DSP DPLD.pdf 22.1.2021 г.

Решение за избор на изпълнител № / 17.8.2017 г.

Публикувано на: 17.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Rechen izpaln DI DSP DPLD.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 21.9.2017 г.

Публикувано на: 21.09.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dog di dpld dsp.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 6.3.2018 г.

Публикувано на: 06.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plachtane hrani 28.02.2018.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 23.3.2018 г.

Публикувано на: 23.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plachtane hrani 20.03.2018..pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 26.3.2018 г.

Публикувано на: 26.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plachtane hrani 23.03.2018..pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 29.3.2018 г.

Публикувано на: 29.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plachtane hrani 27.03.2018..pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 11.4.2018 г.

Публикувано на: 11.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plachtane hrani 02.04.2018..pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 19.4.2018 г.

Публикувано на: 19.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plachtane hrani 18.04.20018.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 30.4.2018 г.

Публикувано на: 30.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plachtane hrani 24.04.2018..pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 30.4.2018 г.

Публикувано на: 30.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plachtane hrani 25.04.2018..pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 9.5.2018 г.

Публикувано на: 09.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plachtane hrani 02.05.2018..pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 15.5.2018 г.

Публикувано на: 15.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plachtane hrani 11.05.2018..pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 22.5.2018 г.

Публикувано на: 22.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plachtane hrani 16.05.2018..pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 11.6.2018 г.

Публикувано на: 11.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plachtane hrani 05.06.2018..pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 21.6.2018 г.

Публикувано на: 21.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plachtane hrani 18.06.2018.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 6.7.2018 г.

Публикувано на: 06.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plachtane hrani 02.07.2018..pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 18.7.2018 г.

Публикувано на: 18.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plachtane hrani 11.08.2018..pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 20.7.2018 г.

Публикувано на: 20.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plachtane hrani 19.07.2018..pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 1.8.2018 г.

Публикувано на: 01.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plachtane hrani 30.07.2018..pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 23.8.2018 г.

Публикувано на: 23.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plachtane hrani 09.08.2018..PDF 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 4.9.2018 г.

Публикувано на: 04.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plachtane hrani 29.08.2018..PDF 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 12.9.2018 г.

Публикувано на: 12.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plachtane hrani 03.09.2018..PDF 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 25.9.2018 г.

Публикувано на: 25.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plachtane hrani 17.09.2018.PDF 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 2.10.2018 г.

Публикувано на: 02.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plachtane hrani 25.09.2018..PDF 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 16.10.2018 г.

Публикувано на: 16.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plachtane hrani 09.10.18..PDF 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 23.10.2018 г.

Публикувано на: 23.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plachtane hrani 18.10.2018.PDF 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 29.10.2018 г.

Публикувано на: 29.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plachtane hrani 24.10.18..PDF 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 5.11.2018 г.

Публикувано на: 05.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plachtane hrani 30.10.18..PDF 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 21.11.2018 г.

Публикувано на: 21.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plachtane hrani 15.11.2018..PDF 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 30.11.2018 г.

Публикувано на: 30.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plachtane hrani 22.11.2018..PDF 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 3.12.2018 г.

Публикувано на: 03.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plachtane hrani 29.11.2018..PDF 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 11.12.2018 г.

Публикувано на: 11.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plachtane hrani 03.12.20018.PDF 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 7.1.2019 г.

Публикувано на: 07.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plachtane hrani 19.12.18.PDF 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 16.1.2019 г.

Публикувано на: 16.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plachtane hrani 03.01.2019..PDF 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 16.1.2019 г.

Публикувано на: 16.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plachtane hrani 08.01.2019..PDF 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 24.1.2019 г.

Публикувано на: 24.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plachtane hrani 10.01.2019..PDF 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 24.1.2019 г.

Публикувано на: 24.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plachtane hrani 14.01.2019..PDF 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 28.1.2019 г.

Публикувано на: 28.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plachtane hrani 23.01.2019..PDF 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 4.2.2019 г.

Публикувано на: 04.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plachtane hrani 29.01.2019..PDF 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 11.2.2019 г.

Публикувано на: 11.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plachtane hrani 04.02.2019..PDF 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 19.2.2019 г.

Публикувано на: 19.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plachtane hrani 11.02.2019..PDF 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 26.2.2019 г.

Публикувано на: 26.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plachtane hrani 19.02.2019..PDF 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 8.3.2019 г.

Публикувано на: 08.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plachtane hrani 26.02.19.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 11.3.2019 г.

Публикувано на: 11.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plachtane hrani 05.03.2019..PDF 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 19.3.2019 г.

Публикувано на: 19.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plachtane hrani 12.03.2019..PDF 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 1.4.2019 г.

Публикувано на: 01.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plachtane hrani 21.03.2019..PDF 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 10.4.2019 г.

Публикувано на: 10.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plachtane hrani 01.04.2019..PDF 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 18.4.2019 г.

Публикувано на: 18.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plachtane hrani 27.03.2019..PDF 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 18.4.2019 г.

Публикувано на: 18.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plachtane hrani 09.04.2019..PDF 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 18.4.2019 г.

Публикувано на: 18.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plachtane hrani 15.04.2019..PDF 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 25.4.2019 г.

Публикувано на: 25.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plachtane hrani 24.04.2019..PDF 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 10.5.2019 г.

Публикувано на: 10.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plachtane hrani 03.05.2019.PDF 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 28.5.2019 г.

Публикувано на: 28.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plastane hrani 28.05.2019.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 31.5.2019 г.

Публикувано на: 31.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plastane hrani 21.05.19.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 18.6.2019 г.

Публикувано на: 18.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plachtane hrani 03.06.2019.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 18.6.2019 г.

Публикувано на: 18.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plachtane hrani 12.06.2019.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 27.6.2019 г.

Публикувано на: 27.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plachtane hrani 21.06.2019..pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 5.7.2019 г.

Публикувано на: 05.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plachtane hrani 01.07.2019..pdf 22.1.2021 г.

Други документи № / 9.8.2019 г.

Публикувано на: 09.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) priclu dog-1.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № / 9.8.2019 г.

Публикувано на: 09.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) priclu dog-2.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № / 9.8.2019 г.

Публикувано на: 09.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) priclu dog-3.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № / 9.8.2019 г.

Публикувано на: 09.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) priclu dog-4.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № / 9.8.2019 г.

Публикувано на: 09.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) priclu dog-5.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № / 9.8.2019 г.

Публикувано на: 09.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) priclu dog-7.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № / 9.8.2019 г.

Публикувано на: 09.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) priclu dog-8.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № / 9.8.2019 г.

Публикувано на: 09.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) priclu dog-9.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № / 9.8.2019 г.

Публикувано на: 09.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) priclu dog-10.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № / 9.8.2019 г.

Публикувано на: 09.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) priclu dog-11.pdf 22.1.2021 г.

Гаранции № / 9.8.2019 г.

Публикувано на: 09.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) varnat garancii fm 1-11.pdf 22.1.2021 г.