е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка С-14 / 27.8.2019 г.

"ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СМР ЗА ОБЕКТ: "ЦДГ 7 "КАЛИНКА" В ТОВА ЧИСЛО ДЕТСКА ЯСЛА 1 - ГР. ЛОМ"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 30.8.2019 г.

Публикувано на: 30.08.2019 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie_S_14_AOP.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 30.8.2019 г.

Публикувано на: 30.08.2019 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie_S_14.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 30.8.2019 г.

Публикувано на: 30.08.2019 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentaciq_S_14.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 30.8.2019 г.

Публикувано на: 30.08.2019 г.
Коментар: Методика
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Metodika.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 30.8.2019 г.

Публикувано на: 30.08.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS_S_14.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № 6 / 30.8.2019 г.

Публикувано на: 30.08.2019 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 obrazci.zip 26.1.2021 г.

Документация за участие № 7 / 30.8.2019 г.

Публикувано на: 30.08.2019 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 02_Proekt_dogovor_ Injenering_Lom_Kalinka-1.docx 26.1.2021 г.

Документация за участие № 8 / 19.9.2019 г.

Публикувано на: 19.09.2019 г.
Коментар: ЦДГ7 Калинка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 CDG7_Kalinka.zip 26.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 9 / 10.10.2019 г.

Публикувано на: 10.10.2019 г.
Коментар: Отваряне на ценови параметри
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Saobshtenie_ceni_S_14.pdf 26.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 16.10.2019 г.

Публикувано на: 16.10.2019 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_1_.pdf 26.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 11 / 16.10.2019 г.

Публикувано на: 16.10.2019 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_2_.pdf 26.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 12 / 16.10.2019 г.

Публикувано на: 16.10.2019 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_3_.pdf 26.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 13 / 16.10.2019 г.

Публикувано на: 16.10.2019 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad_.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № 14 / 16.10.2019 г.

Публикувано на: 16.10.2019 г.
Коментар: Решение 34
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie_34_.pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 15 / 7.11.2019 г.

Публикувано на: 07.11.2019 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_Di_Si_DZZD.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № 16 / 7.11.2019 г.

Публикувано на: 07.11.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie_vazl_por_S_14.pdf 26.1.2021 г.