е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-14 / 8.7.2019 г.

00384-2019-0009 "Доставка на специализирана техника за нуждите на ОП "Чистота и строителство" гр. Бяла Слатина" по три обособени позиции: Обособена позиция№1 "Закупуване на два броя нови или употребявани трактори оборудвани с дъски за сняг за ОП "Чистота и строителство", Обособена позиция №2 "Закупуване на употребявана сметосъбираща машина за нуждите на ОП "Чистота и строителство", Обособена позиция №3 "Закупуване на употребявана метачна машина за нуждите на ОП "Чистота и строителство".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.1.2021 г.
Файлове актуални към: 19.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 8.7.2019 г.

Публикувано на: 08.07.2019 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 2 / 30.7.2019 г.

Публикувано на: 30.07.2019 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №1.pdf 19.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 3 / 12.8.2019 г.

Публикувано на: 12.08.2019 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение ценови.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 15.8.2019 г.

Публикувано на: 15.08.2019 г.
Коментар: Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 15.8.2019 г.

Публикувано на: 15.08.2019 г.
Коментар: Протокол №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №3.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 15.8.2019 г.

Публикувано на: 15.08.2019 г.
Коментар: Окончателен протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Окончателен протокол.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 15.8.2019 г.

Публикувано на: 15.08.2019 г.
Коментар: Протокол за предаване на протоколи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол за предаване на протоколи.pdf 19.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 8 / 15.8.2019 г.

Публикувано на: 15.08.2019 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 19.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 15.8.2019 г.

Публикувано на: 15.08.2019 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за избор на изпълнител.pdf 19.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 25.9.2019 г.

Публикувано на: 25.09.2019 г.
Коментар: Договор за Обособена позиция №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за ОП-1.pdf 19.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 11 / 25.9.2019 г.

Публикувано на: 25.09.2019 г.
Коментар: Договор за Обособена позиция №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за ОП-2.pdf 19.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12 / 25.9.2019 г.

Публикувано на: 25.09.2019 г.
Коментар: Договор за Обособена позиция №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за ОП-3.pdf 19.1.2021 г.

Други документи № 13 / 25.9.2019 г.

Публикувано на: 25.09.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 19.1.2021 г.

Други документи № 14 / 23.1.2020 г.

Публикувано на: 23.01.2020 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор, за Обособена позиция №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор за ОП-2.pdf 19.1.2021 г.

Други документи № 15 / 23.1.2020 г.

Публикувано на: 23.01.2020 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор, за Обособена позиция №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор за ОП-3.pdf 19.1.2021 г.

Други документи № 16 / 30.1.2020 г.

Публикувано на: 30.01.2020 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор, за Обособена позиция №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор за ОП-1.pdf 19.1.2021 г.