е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-21 / 7.10.2016 г.

"Извършване на СМР за изграждане на В и К мрежа в ж.к. "Бистрица" в гр. Дупница, подобект "Водопроводна мрежа""

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333339353831
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Други документи № / 7.10.2016 г.

Публикувано на: 07.10.2016 г.
Коментар: Образци към докумнтация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) образци към документация за водопровод 1-1.docx 18.1.2021 г.

Други документи № / 7.10.2016 г.

Публикувано на: 07.10.2016 г.
Коментар: Проект
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 VODOPROVOD.rar 18.1.2021 г.

Други документи № / 7.10.2016 г.

Публикувано на: 07.10.2016 г.
Коментар: Приложение 2 - КСС
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение 2.xls 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 7.10.2016 г.

Публикувано на: 07.10.2016 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация водопровод.doc 18.1.2021 г.

Други документи № / 7.10.2016 г.

Публикувано на: 07.10.2016 г.
Коментар: Приложение 1 - КС
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) приложение 1.doc 18.1.2021 г.

Решение за откриване № 37 / 7.10.2016 г.

Публикувано на: 07.10.2016 г.
Коментар: Решение за откриване на обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 18.1.2021 г.

Обявление за ОП № 42-01-142-(1) / 7.10.2016 г.

Публикувано на: 07.10.2016 г.
Коментар: Обявление за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie.pdf 18.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 17.10.2016 г.

Публикувано на: 17.10.2016 г.
Коментар: Приложение 2 - КСС .docx - към отговор на постъпило запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) приложение 2.doc 18.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 91-00-74 / 17.10.2016 г.

Публикувано на: 17.10.2016 г.
Коментар: Отговор по постъпило запитване с приложение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОТГ.pdf 18.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 24.10.2016 г.

Публикувано на: 24.10.2016 г.
Коментар: Приложение - детайл формат "pdf" като приложение към разяснение с изх. номер 91-00-76/24.10.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) DET-NAST-leko-det-vod.pdf 18.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 24.10.2016 г.

Публикувано на: 24.10.2016 г.
Коментар: Приложение 2 КСС формат "xls" като приложение към разяснение с изх. номер 91-00-77/24.10.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение 2.xls 18.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 24.10.2016 г.

Публикувано на: 24.10.2016 г.
Коментар: Приложение 2 КСС формат ".doc" като приложение по разяснение с изх.номер 91-00-76
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение 2 КСС.doc 18.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 91-00-76 / 24.10.2016 г.

Публикувано на: 24.10.2016 г.
Коментар: Отговор по постъпило запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОТГ.2.pdf 18.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 91-00-77 / 24.10.2016 г.

Публикувано на: 24.10.2016 г.
Коментар: Отговор на постъпило запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОТГ.3pdf.pdf 18.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 91-00-78 / 24.10.2016 г.

Публикувано на: 24.10.2016 г.
Коментар: Отговор на постъпило запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОТГ.4.pdf 18.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 91-00-79 / 24.10.2016 г.

Публикувано на: 24.10.2016 г.
Коментар: Отговор по постъпило запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОТГ.5.pdf 18.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 91-00-80 / 24.10.2016 г.

Публикувано на: 24.10.2016 г.
Коментар: Отговор по постъпило запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОТГ.6 .pdf 18.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 91-00-81 / 24.10.2016 г.

Публикувано на: 24.10.2016 г.
Коментар: Отговор по постъпило запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОТГ.7.pdf 18.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 91-00-82 / 27.10.2016 г.

Публикувано на: 27.10.2016 г.
Коментар: Отговор на постъпило запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОТГ. 8.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 24.11.2016 г.

Публикувано на: 24.11.2016 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1. ViK.pdf 18.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 91-00-3 / 5.1.2017 г.

Публикувано на: 05.01.2017 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KMBT_215_01470.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 12.1.2017 г.

Публикувано на: 12.01.2017 г.
Коментар: Протоколи 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol_2-2-1.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 12.1.2017 г.

Публикувано на: 12.01.2017 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ 3 ВиК1.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 12.1.2017 г.

Публикувано на: 12.01.2017 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) doklad.pdf 18.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № 1 / 12.1.2017 г.

Публикувано на: 12.01.2017 г.
Коментар: Решение за класиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie - klasirane ViK.pdf 18.1.2021 г.

Информация за сключен договор № / 2.3.2017 г.

Публикувано на: 02.03.2017 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 2.3.2017 г.

Публикувано на: 02.03.2017 г.
Коментар: Договор и приложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Договор с приложения.rar 18.1.2021 г.