е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Болярово

Обществена поръчка ОП-16 / 30.10.2015 г.

"ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ УТВЪРДЕНИТЕ ОБЩИНСКА И ОБЛАСТНА ТРАНСПОРТНА СХЕМА"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Решение № 1 / 30.10.2015 г.

Публикувано на: 30.10.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 19.5.2021 г.

Обявление № 2 / 30.10.2015 г.

Публикувано на: 30.10.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 3 / 30.10.2015 г.

Публикувано на: 30.10.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentaciq_Obstinski_transport_Bolyrovo_final.doc 19.5.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 4 / 17.11.2015 г.

Публикувано на: 17.11.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 5 / 17.12.2015 г.

Публикувано на: 17.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на ценови оферти.pdf 19.5.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 6 / 23.12.2015 г.

Публикувано на: 23.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол - транспорт.pdf 19.5.2021 г.

Решение за класиране на участници № 7 / 23.12.2015 г.

Публикувано на: 23.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране на участниците.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 8 / 7.1.2016 г.

Публикувано на: 07.01.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.pdf 19.5.2021 г.

Гаранции № 9 / 11.1.2016 г.

Публикувано на: 11.01.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Възстановени гаранции за участие на дата 11.01.2016г..doc 19.5.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 10 / 27.1.2016 г.

Публикувано на: 27.01.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПЛАЩАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛ - 27.01.2016г..doc 19.5.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 11 / 8.3.2016 г.

Публикувано на: 08.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПЛАЩАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛ - 08.03.2016г..doc 19.5.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 12 / 12.3.2016 г.

Публикувано на: 12.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПЛАЩАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛ - 12.03.2016г..doc 19.5.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 13 / 4.4.2016 г.

Публикувано на: 04.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПЛАЩАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛ - 04.04.2016г..doc 19.5.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 14 / 5.5.2016 г.

Публикувано на: 05.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПЛАЩАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛ - 05.05.2016г..doc 19.5.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 15 / 10.5.2016 г.

Публикувано на: 10.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПЛАЩАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛ - 10.05.2016г..doc 19.5.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 16 / 11.5.2016 г.

Публикувано на: 11.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПЛАЩАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛ - 11.05.2016г..doc 19.5.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 17 / 3.6.2016 г.

Публикувано на: 03.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПЛАЩАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛ - 03.06.2016г..doc 19.5.2021 г.

Други документи № 18 / 28.8.2017 г.

Публикувано на: 28.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Анекс №1 от дата 28.08.2017г. към договор №2 от дата 07.01.2016г..pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 19 / 22.10.2018 г.

Публикувано на: 22.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) АНЕКС №2 от дата 16.10.2018г. към договор №2 от дата 07.01.2016г..pdf 19.5.2021 г.

Обявление за изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение № 20 / 22.10.2018 г.

Публикувано на: 22.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение от дата 22.10.2018г..pdf 19.5.2021 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № 21 / 31.10.2018 г.

Публикувано на: 31.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация от дата 31.10.2018.pdf 19.5.2021 г.