е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Кресна

Обществена поръчка ОП-14 / 9.9.2019 г.

"ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА КРЕСНА"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.11.2021 г.
Файлове актуални към: 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 9.9.2019 г.

Публикувано на: 09.09.2019 г.
Коментар: документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация ел енергия (1).docx 28.11.2021 г.

Решение за откриване на процедура № / 9.9.2019 г.

Публикувано на: 09.09.2019 г.
Коментар: решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение (1).pdf 28.11.2021 г.

Обявление по ЗОП № / 9.9.2019 г.

Публикувано на: 09.09.2019 г.
Коментар: обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление (2).pdf 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 9.9.2019 г.

Публикувано на: 09.09.2019 г.
Коментар: еедоп
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request (2).zip 28.11.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 18.11.2019 г.

Публикувано на: 18.11.2019 г.
Коментар: протокол 1 от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № / 5.12.2019 г.

Публикувано на: 05.12.2019 г.
Коментар: отваряне на цени
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) цени ел. енергия (1).pdf 28.11.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 19.12.2019 г.

Публикувано на: 19.12.2019 г.
Коментар: протокол цени
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол цени.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № / 23.12.2019 г.

Публикувано на: 23.12.2019 г.
Коментар: решение за класиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение (1).pdf 28.11.2021 г.

Договори за изпълнение № / 4.2.2020 г.

Публикувано на: 04.02.2020 г.
Коментар: договор с изпълнителя
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) img4DAF.pdf 28.11.2021 г.