е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-24 / 5.10.2015 г.

Строително монтажни работи за подобряване на публични площи за обществено ползуване на детска площадка м/у кв.15 и кв.16 и улица с ос. т. 31-32 с. Самораново

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333239323432
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 15.10.2015 г.

Публикувано на: 15.10.2015 г.
Коментар: Протокол от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protsam.pdf 19.5.2021 г.

Доклад № / 15.10.2015 г.

Публикувано на: 15.10.2015 г.
Коментар: Доклад на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) doklsam.pdf 19.5.2021 г.

Решение за откриване № 20 / 15.10.2015 г.

Публикувано на: 15.10.2015 г.
Коментар: Решение за откриване на обществена поръчка, чрез договаряне без обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) resh.samor.pdf 19.5.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № 24/20,10,2015 / 20.10.2015 г.

Публикувано на: 20.10.2015 г.
Коментар: Решение за обявяване на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshsam.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № / 29.10.2015 г.

Публикувано на: 29.10.2015 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor_samoranovo.pdf 19.5.2021 г.

Информация за сключен договор № 42-01-178 -(1) / 29.10.2015 г.

Публикувано на: 29.10.2015 г.
Коментар: Информация за сключен договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) infoDogSamoran.pdf 19.5.2021 г.