е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Болярово

Обществена поръчка ОП-3 / 13.3.2015 г.

"Първоначално залесяване на неземеделски земи в Община Болярово"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333232353034
ОП актуална към: 27.1.2021 г.
Файлове актуални към: 27.1.2021 г.

Решение № 1 / 13.3.2015 г.

Публикувано на: 13.03.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 27.1.2021 г.

Обявление № 2 / 13.3.2015 г.

Публикувано на: 13.03.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 27.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 13.3.2015 г.

Публикувано на: 13.03.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 4_Dokumentacia_Zalesiavane_2015.doc 27.1.2021 г.

КСС № 4 / 13.3.2015 г.

Публикувано на: 13.03.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 5_Prilovenie_1_Obrazec_KSS.XLS 27.1.2021 г.

Предварителен контрол и становища АОП № 5 / 13.3.2015 г.

Публикувано на: 13.03.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 3_3Annex_ PK_01_07_2014_Boliarovo_Zalesiavane_2.doc 27.1.2021 г.

Технически проект № 6 / 13.3.2015 г.

Публикувано на: 13.03.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Технологични планове - част 1.1.pdf 27.1.2021 г.

Технически проект № 7 / 13.3.2015 г.

Публикувано на: 13.03.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Технологични планове - част 1.2.pdf 27.1.2021 г.

Технически проект № 8 / 13.3.2015 г.

Публикувано на: 13.03.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Технологични планове - част 2.pdf 27.1.2021 г.

Технически проект № 9 / 13.3.2015 г.

Публикувано на: 13.03.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Технологични планове - част 3.pdf 27.1.2021 г.

Решения за промяна в случаите по чл. 27а, ал 1 № 10 / 27.3.2015 г.

Публикувано на: 27.03.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за промяна.pdf 27.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 11 / 2.4.2015 г.

Публикувано на: 02.04.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отговор на запитване.pdf 27.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 12 / 27.5.2015 г.

Публикувано на: 27.05.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПОКАНА - ЦЕНОВИ ОФЕРТИ.pdf 27.1.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 13 / 14.7.2015 г.

Публикувано на: 14.07.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 27.1.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 14 / 14.7.2015 г.

Публикувано на: 14.07.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 27.1.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 15 / 14.7.2015 г.

Публикувано на: 14.07.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3.pdf 27.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 16 / 14.7.2015 г.

Публикувано на: 14.07.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Писмо за класиране на участниците.pdf 27.1.2021 г.

Решение за класиране на участници № 17 / 14.7.2015 г.

Публикувано на: 14.07.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране на участниците.pdf 27.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 18 / 25.8.2015 г.

Публикувано на: 25.08.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.pdf 27.1.2021 г.

Други документи № 19 / 28.8.2015 г.

Публикувано на: 28.08.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Възстановени гаранции за участие от дата 28.08.2015г..doc 27.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 20 / 29.9.2015 г.

Публикувано на: 29.09.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПЛАЩАНИЯ по процедурата от дата 29.09.2015г..doc 27.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 21 / 12.10.2015 г.

Публикувано на: 12.10.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Плащане по процедурата от дата 12.10.2015.doc 27.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 22 / 10.12.2015 г.

Публикувано на: 10.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Плащане по процедурата от дата 10.12.2015.doc 27.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 23 / 24.2.2016 г.

Публикувано на: 24.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Плащане по процедурата от дата 24.02.2016г..doc 27.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 24 / 30.3.2016 г.

Публикувано на: 30.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Плащане по процедурата от дата 30.03.2016г..doc 27.1.2021 г.

Информация за изпълнен договор № 25 / 27.7.2017 г.

Публикувано на: 27.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор №47 от дата 25.08.2015г..pdf 27.1.2021 г.