е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Публично състезание 12-87 / 9.8.2019 г.

"ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ПРОЕКТ "ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД И ПРИЛЕЖАЩИ ПРОСТРАНСТВА В ГР. НИКОПОЛ - ПОДОБЕКТ: "ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД", НАХОДЯЩ СЕ В УПИ І -19, 1128, 1205, 1171 В КВ. 24, В ГР. НИКОПОЛ".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.11.2021 г.
Файлове актуални към: 28.11.2021 г.

Образци № 12-87 / 9.8.2019 г.

Публикувано на: 09.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 28.11.2021 г.

Образци № 12-87 / 9.8.2019 г.

Публикувано на: 09.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.rar 28.11.2021 г.

Обявление за поръчка - Директива 2014/24/ЕС/ЗОП № 12-87 / 9.8.2019 г.

Публикувано на: 09.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 12-871.fed 28.11.2021 г.

Решение на прекратяване № 12-87 / 9.8.2019 г.

Публикувано на: 09.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение прекратяване.pdf 28.11.2021 г.

Документация за участие № 12-87 / 9.8.2019 г.

Публикувано на: 09.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 28.11.2021 г.

Решения за откриване № 12-87 / 9.8.2019 г.

Публикувано на: 09.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 12-87.fed 28.11.2021 г.