е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Обява за Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 12-95 / 28.8.2019 г.

"Доставка чрез покупка на транспортно средство по Проект BG05M9OP001-2.040-0063 "Патронажна грижа в община Никопол""

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 7.5.2021 г.
Файлове актуални към: 7.5.2021 г.

Обява по чл20, ал.3 от ЗОП № 12-95 / 28.8.2019 г.

Публикувано на: 28.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБЯВА.pdf 7.5.2021 г.

Образци № 12-95 / 28.8.2019 г.

Публикувано на: 28.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.rar 7.5.2021 г.

Информация за публикувана обява № 12-95 / 28.8.2019 г.

Публикувано на: 28.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) информация.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 12-95 / 28.8.2019 г.

Публикувано на: 28.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 указания.rar 7.5.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 12-95 / 10.9.2019 г.

Публикувано на: 10.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) информация .pdf 7.5.2021 г.

Протокол на комисия № 12-95 / 17.9.2019 г.

Публикувано на: 17.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол .pdf 7.5.2021 г.