е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка 14-ПД-2018 / 30.10.2018 г.

”Доставка на дизелово гориво за отопление за нуждите на детска градина в с.Страшимирово и кметство Разделна на територията на община Белослав”

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Решение № / 31.10.2018 г.

Публикувано на: 31.10.2018 г.
Коментар: Решение № 31/31.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение_31.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 31.10.2018 г.

Публикувано на: 31.10.2018 г.
Коментар: Договор за борсово представителство/31.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор_Борсово_представителство.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 31.10.2018 г.

Публикувано на: 31.10.2018 г.
Коментар: Поръчка - спецификация/31.10.2018
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Спецификация.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 20.11.2018 г.

Публикувано на: 20.11.2018 г.
Коментар: Договор за изпълнение на поръчката
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) борсов_договор.pdf 25.1.2021 г.