е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-7 / 15.5.2019 г.

00384-2019-0005 "Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии по утвърдени транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания по четири обособени позиции"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Документация за участие № 1 / 15.5.2019 г.

Публикувано на: 15.05.2019 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 20.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 5.6.2019 г.

Публикувано на: 05.06.2019 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови предложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на цени.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 10.6.2019 г.

Публикувано на: 10.06.2019 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №1.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 10.6.2019 г.

Публикувано на: 10.06.2019 г.
Коментар: Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 10.6.2019 г.

Публикувано на: 10.06.2019 г.
Коментар: Окончателен протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Окончателен протокол.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 10.6.2019 г.

Публикувано на: 10.06.2019 г.
Коментар: Протокол за предаване на протоколи на Възложителя
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол за предаване.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 10.6.2019 г.

Публикувано на: 10.06.2019 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 10.6.2019 г.

Публикувано на: 10.06.2019 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 22.7.2019 г.

Публикувано на: 22.07.2019 г.
Коментар: Договор за Обособена позиция №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за ОП-1.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 22.7.2019 г.

Публикувано на: 22.07.2019 г.
Коментар: Договор за Обособена позиция №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за ОП-2.pdf 20.6.2021 г.

Други документи № 11 / 22.7.2019 г.

Публикувано на: 22.07.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 20.6.2021 г.