е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брезник

Публично състезание ПС-2 / 23.3.2020 г.

Подготвителни дейности за зимно поддържане на част от общинските пътища на територията на Община Брезник през 2020г. по две обособени позиции

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.9.2020 г.
Файлове актуални към: 18.9.2020 г.

Документация № / 23.3.2020 г.

Публикувано на: 23.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.pdf 18.9.2020 г.

Образци № / 23.3.2020 г.

Публикувано на: 23.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.rar 18.9.2020 г.

Обявление № 0300-73 / 23.3.2020 г.

Публикувано на: 23.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 18.9.2020 г.

Решение за откриване № ПС-2 / 23.3.2020 г.

Публикувано на: 23.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 18.9.2020 г.

Обявление за отваряне на ценови оферти № ВП-349 / 2.6.2020 г.

Публикувано на: 02.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение ЦЕНИ.pdf 18.9.2020 г.

Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП № / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол финал.pdf 18.9.2020 г.

Протокол № 1 / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1 Подготвителни дейности.pdf 18.9.2020 г.

Протокол № 2 / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 2 подготвителни дейности.pdf 18.9.2020 г.

Решение за класиране № ВП-371 / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение 371.pdf 18.9.2020 г.