е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брезник

Публично състезание ПС-2 / 23.3.2020 г.

Подготвителни дейности за зимно поддържане на част от общинските пътища на територията на Община Брезник през 2020г. по две обособени позиции

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.3.2021 г.
Файлове актуални към: 17.3.2021 г.

Документация № / 23.3.2020 г.

Публикувано на: 23.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.pdf 17.3.2021 г.

Образци № / 23.3.2020 г.

Публикувано на: 23.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.rar 17.3.2021 г.

Обявление № 0300-73 / 23.3.2020 г.

Публикувано на: 23.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 17.3.2021 г.

Решение за откриване № ПС-2 / 23.3.2020 г.

Публикувано на: 23.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 17.3.2021 г.

Обявление за отваряне на ценови оферти № ВП-349 / 2.6.2020 г.

Публикувано на: 02.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение ЦЕНИ.pdf 17.3.2021 г.

Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП № / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол финал.pdf 17.3.2021 г.

Протокол № 1 / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1 Подготвителни дейности.pdf 17.3.2021 г.

Протокол № 2 / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 2 подготвителни дейности.pdf 17.3.2021 г.

Решение за класиране № ВП-371 / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение 371.pdf 17.3.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 28.9.2020 г.

Публикувано на: 28.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 17.3.2021 г.

Договор за изпълнение № / 28.9.2020 г.

Публикувано на: 28.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за изпълнение 98 от 13.07.2020г..pdf 17.3.2021 г.

Договор за изпълнение № / 28.9.2020 г.

Публикувано на: 28.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за изпълнение 105 от 06.08.2020.pdf 17.3.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № / 7.10.2020 г.

Публикувано на: 07.10.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор №98.pdf 17.3.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № / 7.10.2020 г.

Публикувано на: 07.10.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор 105.pdf 17.3.2021 г.