е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брезник

Публично състезание ПС-2 / 23.3.2020 г.

Подготвителни дейности за зимно поддържане на част от общинските пътища на територията на Община Брезник през 2020г. по две обособени позиции

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 9.4.2020 г.
Файлове актуални към: 9.4.2020 г.

Документация № / 23.3.2020 г.

Публикувано на: 23.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.pdf 9.4.2020 г.

Образци № / 23.3.2020 г.

Публикувано на: 23.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.rar 9.4.2020 г.

Обявление № 0300-73 / 23.3.2020 г.

Публикувано на: 23.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 9.4.2020 г.

Решение за откриване № ПС-2 / 23.3.2020 г.

Публикувано на: 23.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 9.4.2020 г.