е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Обществена поръчка 12-84 / 1.11.2016 г.

"Доставка на компютърно оборудване, мултифункционално устройство, таблет и любителска техника , включваща цифрови фотоапарати, аудиотехника с DVD плеър, аудиомултимедия, любителски бинокъл" в рамките на проект на Община Никопол №BG05M2OP001-3.001-0011 "С малки стъпки към успешен старт", финансиран по договор №BG05M2OP001-3.001-0011-C01/ с доп.рег.№ Д03-224 от 02.08.2016 г ., процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M2OP001-3.001"Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение" по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"2014-2020 г., финансирана от Европейски съюз чрез Европейски структурни и инвестиционни фондове .

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.6.2021 г.
Файлове актуални към: 21.6.2021 г.

Обява по чл20, ал.3 от ЗОП № 12-84 / 1.11.2016 г.

Публикувано на: 01.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБЯВЯ АОП1.pdf 21.6.2021 г.

Информация за публикувана обява № 12-84 / 1.11.2016 г.

Публикувано на: 01.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) iD 9058088.pdf 21.6.2021 г.

Документация за участие № 12-84 / 1.11.2016 г.

Публикувано на: 01.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) оферта ОБЩО.pdf 21.6.2021 г.

Образци № 12-84 / 1.11.2016 г.

Публикувано на: 01.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци на документи.rar 21.6.2021 г.

Образци № 12-84 / 1.11.2016 г.

Публикувано на: 01.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) примерен договор.pdf 21.6.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 12-84 / 4.11.2016 г.

Публикувано на: 04.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) до всички заинтересовани лица.pdf 21.6.2021 г.

Протокол на комисия № 12-84 / 22.11.2016 г.

Публикувано на: 22.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 1.pdf 21.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 12-84 / 28.11.2016 г.

Публикувано на: 28.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dog.306 ot 28.11.2016-DARTEK OOD.pdf 21.6.2021 г.