е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-11 / 26.2.2020 г.

Пазарна консултация във връзка с проектно предложение "Реконструкция и облагородяване на междублокови пространства в ж. к. Бистрица" на Община Дупница", предвидено за финансиране по оперативна програма Региони в растеж

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Документация за участие № / 26.2.2020 г.

Публикувано на: 26.02.2020 г.
Коментар: Образец Оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец_оферта.docx 24.1.2021 г.

Документация за участие № / 26.2.2020 г.

Публикувано на: 26.02.2020 г.
Коментар: КСС
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Копие на КСС- обекти 1 - Copy.xlsx 24.1.2021 г.

Документация за участие № / 26.2.2020 г.

Публикувано на: 26.02.2020 г.
Коментар: Техническа документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 техническа документация.rar 24.1.2021 г.

Документация за участие № 91-00-43 / 26.2.2020 г.

Публикувано на: 26.02.2020 г.
Коментар: Покана до заинтересованите лица
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана до заинтересованите лица.pdf 24.1.2021 г.