е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-126 / 27.2.2020 г.

"Основен ремонт на общински път "BGS 1060 /III-5391/ Аспарухово - Сърнево - Черково - Екзарх Антимово - Смолник" - участък с. Екзарх Антимово - с. Черково, общ. Карнобат"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.1.2021 г.
Файлове актуални към: 19.1.2021 г.

Решение № 1. / 27.2.2020 г.

Публикувано на: 27.02.2020 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie.pdf 19.1.2021 г.

Обявление за поръчка № 2. / 27.2.2020 г.

Публикувано на: 27.02.2020 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obyavlenie.PDF 19.1.2021 г.

Документация за обществена поръчка № 3. / 27.2.2020 г.

Публикувано на: 27.02.2020 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokumentatsia.PDF 19.1.2021 г.

Образци № 4. / 27.2.2020 г.

Публикувано на: 27.02.2020 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.docx 19.1.2021 г.

ЕЕДОП № 5. / 27.2.2020 г.

Публикувано на: 27.02.2020 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 19.1.2021 г.

Образци № 6. / 27.2.2020 г.

Публикувано на: 27.02.2020 г.
Коментар: КСС
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КСС.xls 19.1.2021 г.

Разяснения по условията на процедурата № 7. / 5.3.2020 г.

Публикувано на: 05.03.2020 г.
Коментар: Разяснение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение 1.pdf 19.1.2021 г.

Разяснения по условията на процедурата № 8. / 11.3.2020 г.

Публикувано на: 11.03.2020 г.
Коментар: Разяснение № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) razqsnenie 2.pdf 19.1.2021 г.

Други документи № 9. / 18.3.2020 г.

Публикувано на: 18.03.2020 г.
Коментар: Съобщение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) saobshtenie.pdf 19.1.2021 г.

Протокол № 10. / 11.5.2020 г.

Публикувано на: 11.05.2020 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 19.1.2021 г.

Протокол № 11. / 12.5.2020 г.

Публикувано на: 12.05.2020 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 19.1.2021 г.

Съобщение до участници/кандидати № 12. / 12.5.2020 г.

Публикувано на: 12.05.2020 г.
Коментар: Съобщение отваряне на цени
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) saobshtenie_ceni.pdf 19.1.2021 г.

Протокол № 13. / 20.5.2020 г.

Публикувано на: 20.05.2020 г.
Коментар: Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 3.pdf 19.1.2021 г.

Решение № 14. / 20.5.2020 г.

Публикувано на: 20.05.2020 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение за избор на изпълнител.pdf 19.1.2021 г.

Други документи № 15. / 24.6.2020 г.

Публикувано на: 24.06.2020 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obyavlenie vazl.porachka.PDF 19.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 16. / 24.6.2020 г.

Публикувано на: 24.06.2020 г.
Коментар: Договор за изпълнене
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor_prilozh.pdf 19.1.2021 г.

Други документи № 17. / 24.6.2020 г.

Публикувано на: 24.06.2020 г.
Коментар: Приложения към договор за изпълнение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) prilozhenia.pdf 19.1.2021 г.

Други документи № 18. / 19.8.2020 г.

Публикувано на: 19.08.2020 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obyavlenie_prikl.dogovor.pdf 19.1.2021 г.