е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка С-13 / 27.10.2016 г.

"ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАРУШЕНИ АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ В СЛЕДСТВИЕ НА АВАРИИ ПО ВИК МРЕЖАТА" НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОМ"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 27.10.2016 г.

Публикувано на: 27.10.2016 г.
Коментар: обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) objava_S_13.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 2 / 27.10.2016 г.

Публикувано на: 27.10.2016 г.
Коментар: документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) d0kumentaciq s13.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 3 / 27.10.2016 г.

Публикувано на: 27.10.2016 г.
Коментар: образци и проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci.doc 19.5.2021 г.

Документация за участие № 4 / 27.10.2016 г.

Публикувано на: 27.10.2016 г.
Коментар: техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) teh_spesifikatsija.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 5 / 28.10.2016 г.

Публикувано на: 28.10.2016 г.
Коментар: информация аоп за пусната обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info_aop_objava.pdf 19.5.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 6 / 2.11.2016 г.

Публикувано на: 02.11.2016 г.
Коментар: Разяснения до всички
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsneniq do vsichki.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 24.11.2016 г.

Публикувано на: 24.11.2016 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 1 asfalt.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 24.11.2016 г.

Публикувано на: 24.11.2016 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 2 asfalt.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 14.12.2016 г.

Публикувано на: 14.12.2016 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor 213.pdf 19.5.2021 г.