е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Публична покана ПП-3570 / 17.11.2015 г.

Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на Община Аврен 2015/2016 г. - по обособени позиции

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Решение за откриване № / 17.11.2015 г.

Публикувано на: 17.11.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie-snqg-2015-2016.pdf 30.7.2021 г.

Публична покана № / 17.11.2015 г.

Публикувано на: 17.11.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) publ.pokana-snqg_AOP.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № / 17.11.2015 г.

Публикувано на: 17.11.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) publ.pokana-snqg-2015-2016.pdf 30.7.2021 г.

Техническа спецификация /задание № / 17.11.2015 г.

Публикувано на: 17.11.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) tehn.zadanie-snqg.pdf 30.7.2021 г.

Образци № / 17.11.2015 г.

Публикувано на: 17.11.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obrazci_snqg_2015-2016.doc 30.7.2021 г.

Протокол № / 3.12.2015 г.

Публикувано на: 03.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokil_02.12.2015.pdf 30.7.2021 г.

Заповед за избор № / 3.12.2015 г.

Публикувано на: 03.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) zapoved_snqg.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № / 10.12.2015 г.

Публикувано на: 10.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dog-snqg-280.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № / 10.12.2015 г.

Публикувано на: 10.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dog-snqg-282.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № / 10.12.2015 г.

Публикувано на: 10.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dog-snqg-286.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № / 10.12.2015 г.

Публикувано на: 10.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dog-snqg-285.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № / 10.12.2015 г.

Публикувано на: 10.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dog-snqg-289.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № / 10.12.2015 г.

Публикувано на: 10.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dog.snqg-281.pdf 30.7.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 26.2.2016 г.

Публикувано на: 26.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plashtaniq za m.qnuari 2016 g..doc 30.7.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 30.3.2016 г.

Публикувано на: 30.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plashtaniq za m .fevruari 2016 g..doc 30.7.2021 г.