е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-82 / 22.6.2017 г.

Провеждане на мероприятия за превантивно подготвяне , зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа в община Роман за 2017/2018

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 22.6.2017 г.

Публикувано на: 22.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci_.docx 15.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 22.6.2017 г.

Публикувано на: 22.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tech_Spec (3).docx 15.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 22.6.2017 г.

Публикувано на: 22.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обява.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 22.6.2017 г.

Публикувано на: 22.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 информация за публикуване в профила н акупувач.fed 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 11.7.2017 г.

Публикувано на: 11.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол.pdf 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 6 / 19.7.2017 г.

Публикувано на: 19.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор с ценово и техническо предложение.pdf 15.1.2021 г.