е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-9 / 7.4.2016 г.

"Избор на финансова/кредитна институция за отпускане на дългосрочен банков заем за рефинансиране на съществуващ дълг"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 12.4.2016 г.

Публикувано на: 12.04.2016 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 149/12.04.2016г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 26.1.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № 2 / 12.4.2016 г.

Публикувано на: 12.04.2016 г.
Коментар: Обявление изх. № РД 2400 - 178/12.04.2016г. Уникален номер на поръчката в РОП: 00541 - 2016 - 0007
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.PDF 26.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 12.4.2016 г.

Публикувано на: 12.04.2016 г.
Коментар: Документация за участие (Указания за подготовка на офертите, Пълно описание и Техническа спецификация, Методика за оценка на офертите, Образци на документи, Проект на договор, Баланс на Община Бяла за 2013г.,2014г. и 2015г.); Краен срок за представяне на оферти: 10.05.2016г. - 17:00 часа; Отваряне на офертите: 11.05.2016г. - 13:00 часа;
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация кредит.zip 26.1.2021 г.

Решение за промяна по чл. 27а, ал. 9, т. 1 от ЗОП № 4 / 14.5.2016 г.

Публикувано на: 14.05.2016 г.
Коментар: Решение за промяна № РД 0700 - 207 /14.05.2016г. за промяна (удължаване) на обявените срокове - Нов срок за получаване на оферти: 06.06.2016г. - 17:00 часа; Нов срок за отваряне на офертите: 07.06.2016г. - 13:00 часа;
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за промяна.pdf 26.1.2021 г.

Решение за прекратяване на процедура № 5 / 13.6.2016 г.

Публикувано на: 13.06.2016 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 257/13.06.2016г. за прекратяване на процедурата
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за прекратяване.pdf 26.1.2021 г.