е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-5 / 11.3.2016 г.

Публична покана №2/11.03.2016г. "Доставка на специализирани съдове за битови отпадъци за нуждите на Общинско предприятие "Чистота и строителство" гр. Бяла Слатина"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 11.3.2016 г.

Публикувано на: 11.03.2016 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Док.доставка контейнери - 0.rar 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 2 / 25.3.2016 г.

Публикувано на: 25.03.2016 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол контейнери.doc 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 3 / 19.4.2016 г.

Публикувано на: 19.04.2016 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор кофи.pdf 16.1.2021 г.