е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-9 / 7.3.2018 г.

00384-2018-0006 "ИНЖЕНЕРИНГ - РАБОТНО ПРОЕКТИРАНЕ, СМР И АВТОРСКИ НАДЗОР" ВЪВ ВРЪЗКА С РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБНОВЯВАНЕ НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ПОДКРЕПА НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА, ГРАД БЯЛА СЛАТИНА, ОБЕКТ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 9.5.2021 г.
Файлове актуални към: 9.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 7.3.2018 г.

Публикувано на: 07.03.2018 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 9.5.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 2 / 14.3.2018 г.

Публикувано на: 14.03.2018 г.
Коментар: Разяснение 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Разяснение 1.rar 9.5.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 3 / 22.3.2018 г.

Публикувано на: 22.03.2018 г.
Коментар: Разяснение 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Разяснение 2.rar 9.5.2021 г.

Други документи № 4 / 3.4.2018 г.

Публикувано на: 03.04.2018 г.
Коментар: Решение за прекратяване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за прекратяване.pdf 9.5.2021 г.

Други документи № 5 / 3.4.2018 г.

Публикувано на: 03.04.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление за възложена поръчка.pdf 9.5.2021 г.