е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-134 / 9.6.2020 г.

"Доставка на нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване и нова специализирана мобилна техника за раздробяване и нарязване на разделно събирани биоразградими отпадъци за нуждите на Община Карнобат"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 9.7.2020 г.
Файлове актуални към: 9.7.2020 г.

Решение № 1. / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 9.7.2020 г.

Обявление за поръчка № 2. / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.PDF 9.7.2020 г.

Документация № 3. / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentaciq.PDF 9.7.2020 г.

Образци № 4. / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.docx 9.7.2020 г.

Проект на договор № 5. / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Коментар: Проект на договор ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор камион.doc 9.7.2020 г.

Проект на договор № 6. / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Коментар: Проект на договор ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор мобилна техника.doc 9.7.2020 г.

ЕЕДОП № 7. / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 9.7.2020 г.

Решение № 8. / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: Решение за изменение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за изменение.pdf 9.7.2020 г.