е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-134 / 9.6.2020 г.

"Доставка на нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване и нова специализирана мобилна техника за раздробяване и нарязване на разделно събирани биоразградими отпадъци за нуждите на Община Карнобат"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 7.5.2021 г.
Файлове актуални към: 7.5.2021 г.

Решение № 1. / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 7.5.2021 г.

Обявление за поръчка № 2. / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.PDF 7.5.2021 г.

Документация № 3. / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentaciq.PDF 7.5.2021 г.

Образци № 4. / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.docx 7.5.2021 г.

Проект на договор № 5. / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Коментар: Проект на договор ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор камион.doc 7.5.2021 г.

Проект на договор № 6. / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Коментар: Проект на договор ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор мобилна техника.doc 7.5.2021 г.

ЕЕДОП № 7. / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 7.5.2021 г.

Решение № 8. / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: Решение за изменение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за изменение.pdf 7.5.2021 г.

Протокол № 9. / 5.8.2020 г.

Публикувано на: 05.08.2020 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 7.5.2021 г.

Протокол № 10. / 18.8.2020 г.

Публикувано на: 18.08.2020 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol_2.pdf 7.5.2021 г.

Съобщение до участници/кандидати № 11. / 18.8.2020 г.

Публикувано на: 18.08.2020 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) saobshtenie_cenovi.pdf 7.5.2021 г.

Протокол № 12. / 2.9.2020 г.

Публикувано на: 02.09.2020 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol_3.pdf 7.5.2021 г.

Решение № 13. / 2.9.2020 г.

Публикувано на: 02.09.2020 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнители
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie_izpalniteli.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 14. / 3.11.2020 г.

Публикувано на: 03.11.2020 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Екосол.PDF 7.5.2021 г.

Други документи № 15. / 3.11.2020 г.

Публикувано на: 03.11.2020 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.PDF 7.5.2021 г.

Други документи № 16. / 1.12.2020 г.

Публикувано на: 01.12.2020 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление за приключване на договор.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 17. / 11.1.2021 г.

Публикувано на: 11.01.2021 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor Bulavto Bylgariq AD.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 18. / 11.1.2021 г.

Публикувано на: 11.01.2021 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie za vazlojena porychka OP 1.PDF 7.5.2021 г.

Други документи № 19. / 23.3.2021 г.

Публикувано на: 23.03.2021 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление за изпълнен договор Булавто България АД.pdf 7.5.2021 г.