е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка С-4 / 8.7.2016 г.

"Изпълнение на строително - ремонтни работи на обект: "Авариен ремонт на училищна сграда на ПГ "Н. Геров" и на СОУ "Д. Маринов", УПИ ІІ, кв. 28 по плана на гр. Лом, ПИ с идентификатор 44238.505.751, ул. "Дунавска" № 67, гр. Лом, област Монтана"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 7.5.2021 г.
Файлове актуални към: 7.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 8.7.2016 г.

Публикувано на: 08.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 za_saita_79_1_4_SRR.zip 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 2 / 20.7.2016 г.

Публикувано на: 20.07.2016 г.
Коментар: протокол от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 20.7.2016 г.

Публикувано на: 20.07.2016 г.
Коментар: доклад от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) doklad.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 20.7.2016 г.

Публикувано на: 20.07.2016 г.
Коментар: решение №34 от 20.07.2016 г. за определен изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie_34_20_July_2016.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 5 / 29.7.2016 г.

Публикувано на: 29.07.2016 г.
Коментар: Договор 133 от 21,07,2016
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor 133.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 6 / 29.7.2016 г.

Публикувано на: 29.07.2016 г.
Коментар: инфо за сключен договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_skl_dogovor.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 7 / 12.10.2016 г.

Публикувано на: 12.10.2016 г.
Коментар: инфо изпълнен договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie izp. dogovor.pdf 7.5.2021 г.