е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-108 / 18.4.2019 г.

Пазарни консултации за определяне на стойност на "Доставка на специализирано транспортно средство за нуждите на Дневен център за деца и/или младежи с увреждания"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Покана № 1. / 18.4.2019 г.

Публикувано на: 18.04.2019 г.
Коментар: Покана пазарни консултации
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Pokana.pdf 15.1.2021 г.

Техническа спецификация № 2. / 18.4.2019 г.

Публикувано на: 18.04.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehnicheska specifikaciq.pdf 15.1.2021 г.

Образци № 3. / 18.4.2019 г.

Публикувано на: 18.04.2019 г.
Коментар: Образец на оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение 1авт. - Оферта .docx 15.1.2021 г.