е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-95/69/ / 23.2.2018 г.

Избор на изпълнител за изпълнение на строително - монтажни работи по проект: "Рехабилитация на път IV-10328 (VRC2143) Роман - Струпец - Граница с община Мездра" от км 0+000 до км 6+596,55 и от км 7+004,6 до км 8+200" и "Ремонт и изграждане на подземна инфраструктура на път VRC2144: /III-103, Роман - Златна Панега/ - Стояновци - граница общини (Роман-Луковит) - Беленци /III-3008", по две обособени позиции"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

Документация за участие № 14 /

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) конструкции роман струпец.pdf 22.1.2021 г.

Документация за участие № 15 /

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) конструкции роман -стояновци.pdf 22.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 23.2.2018 г.

Публикувано на: 23.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Нова папка.rar 22.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 23.2.2018 г.

Публикувано на: 23.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 СТРУПЕЦ _ДИСК.rar 22.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 23.2.2018 г.

Публикувано на: 23.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ДИСК_СТОЯНОВЦИ.rar 22.1.2021 г.

Решения за промяна в случаите по чл. 27а, ал 1 и променената документация за участие № 4 / 26.2.2018 г.

Публикувано на: 26.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение промяна.pdf 22.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 5 / 13.3.2018 г.

Публикувано на: 13.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) разяснение.jpg 22.1.2021 г.

Документация за участие № 6 / 14.3.2018 г.

Публикувано на: 14.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) роман -стояновци.pdf 22.1.2021 г.

Документация за участие № 7 / 14.3.2018 г.

Публикувано на: 14.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) роман -ступец.pdf 22.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 8 / 15.3.2018 г.

Публикувано на: 15.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) разяснение 2.pdf 22.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 9 / 19.3.2018 г.

Публикувано на: 19.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение 3.jpg 22.1.2021 г.

Документация за участие № 11 / 19.3.2018 г.

Публикувано на: 19.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KSS_Roman_OP1.xls 22.1.2021 г.

Документация за участие № 12 / 19.3.2018 г.

Публикувано на: 19.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KSS_Roman_OP2.xls 22.1.2021 г.

Документация за участие № 13 / 19.3.2018 г.

Публикувано на: 19.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) образци.docx 22.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 10 / 20.3.2018 г.

Публикувано на: 20.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) разяснение 4.jpg 22.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 16 / 11.4.2018 г.

Публикувано на: 11.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 1.pdf 22.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 17 / 15.5.2018 г.

Публикувано на: 15.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение за отваряне на ценови оферти.pdf 22.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 18 / 1.6.2018 г.

Публикувано на: 01.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол2.pdf 22.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 19 / 1.6.2018 г.

Публикувано на: 01.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 3 (1).pdf 22.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 20 / 1.6.2018 г.

Публикувано на: 01.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 22.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 21 / 1.6.2018 г.

Публикувано на: 01.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 22 / 6.7.2018 г.

Публикувано на: 06.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор с приложения ОП 1.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 23 / 6.7.2018 г.

Публикувано на: 06.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор с приложения ОП 2.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № 24 / 9.7.2018 г.

Публикувано на: 09.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление сключени договори.pdf 22.1.2021 г.