е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-55 / 21.4.2015 г.

ПОЧИСТВАНЕ НА РЕКИТЕ И ДЕРЕТАТА В УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ В ГРАНИЦИТЕ НА ОБЩИНА РОМАН.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Документация за участие № 0400-55 / 21.4.2015 г.

Публикувано на: 21.04.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Cenova_oferta.doc 16.1.2021 г.

Документация за участие № 0400-55 / 21.4.2015 г.

Публикувано на: 21.04.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Prilozhenia.doc 16.1.2021 г.

Документация за участие № 0400-55 / 21.4.2015 г.

Публикувано на: 21.04.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Proekt na dogovor (1).doc 16.1.2021 г.

Документация за участие № 0400-55 / 21.4.2015 г.

Публикувано на: 21.04.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КС на обособени позиция.xls 16.1.2021 г.

Документация за участие № 0400-55 / 21.4.2015 г.

Публикувано на: 21.04.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) спесификация.doc 16.1.2021 г.

Документация за участие № 0400-55 / 21.4.2015 г.

Публикувано на: 21.04.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 публична покана (2).fed 16.1.2021 г.

Други документи № 0400-55 / 21.4.2015 г.

Публикувано на: 21.04.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 СЪОБЩЕНИЕмедии.docx.p7m 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 0400-55 / 5.5.2015 г.

Публикувано на: 05.05.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 0400-55 / 5.6.2015 г.

Публикувано на: 05.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договори (1).pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 0400-55 / 5.6.2015 г.

Публикувано на: 05.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договори (2).pdf 16.1.2021 г.