е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-21 / 12.12.2014 г.

"Доставка на течно гориво - Дизел за отопление 10 ppm Е5, Шифър по ЕКП: 02144400045, Маркиран - червен - стока определена по списък, предложен от Държавната комисия по стоковите борси и тържища, одобрен от Министерски съвет в Правилника за приложение на Закона за обществените поръчки за отопление на общинските образователни, социални звена и общинска администрация на територията на Община Бяла Слатина чрез Стокова борса"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 1 / 12.12.2014 г.

Публикувано на: 12.12.2014 г.
Коментар: плащане за м. Ноември
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Mega_oil-11.2014.pdf 20.6.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 2 / 19.1.2015 г.

Публикувано на: 19.01.2015 г.
Коментар: плащане за м.Декември
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Mega oil.pdf 20.6.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 3 / 19.2.2015 г.

Публикувано на: 19.02.2015 г.
Коментар: плащания за м.Януари
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Mega Oil.pdf 20.6.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 4 / 19.3.2015 г.

Публикувано на: 19.03.2015 г.
Коментар: плащане за м.Февруари
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Mega oil.pdf 20.6.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 5 / 17.4.2015 г.

Публикувано на: 17.04.2015 г.
Коментар: плащания за м.Март
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) mega oil.pdf 20.6.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 6 / 18.5.2015 г.

Публикувано на: 18.05.2015 г.
Коментар: плащане за м.Април
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Mega oil (2).pdf 20.6.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 7 / 18.6.2015 г.

Публикувано на: 18.06.2015 г.
Коментар: плащания за м.Май
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Mega oil.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 8 / 12.8.2015 г.

Публикувано на: 12.08.2015 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor goriva otoplenie.pdf 20.6.2021 г.