е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка Д-12 / 30.7.2019 г.

"Доставка на обзавеждане и оборудване в рамките на проект BG16RFOP001-5.001-0006-С01 "Осигуряване на устойчива социална среда за деца в община Лом", финансиран по процедура BG16RFOP001-5.001 "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца", Приоритетна ос 5 "Регионална социална инфраструктура" на ОПРР 2014-2020 г. - за "Доставка на постелъчен инвентар - стоки, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 7.5.2021 г.
Файлове актуални към: 7.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 30.7.2019 г.

Публикувано на: 30.07.2019 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie d12.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 2 / 30.7.2019 г.

Публикувано на: 30.07.2019 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie d12.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 3 / 30.7.2019 г.

Публикувано на: 30.07.2019 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokumentaciq d12.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 4 / 30.7.2019 г.

Публикувано на: 30.07.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация постелъчен инвентар.docx 7.5.2021 г.

Документация за участие № 5 / 30.7.2019 г.

Публикувано на: 30.07.2019 г.
Коментар: Образци и проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 00_Obrazci_Lom_deinstitucionalizaciq.rar 7.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 6 / 5.9.2019 г.

Публикувано на: 05.09.2019 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови параметри
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Saobshtenie_ceni.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 11.9.2019 г.

Публикувано на: 11.09.2019 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1_.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 11.9.2019 г.

Публикувано на: 11.09.2019 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2_.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 11.9.2019 г.

Публикувано на: 11.09.2019 г.
Коментар: Решение 23
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie 23_.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 10 / 29.10.2019 г.

Публикувано на: 29.10.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvl vuz por d12.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 11 / 29.10.2019 г.

Публикувано на: 29.10.2019 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_220_new_.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 12 / 29.11.2019 г.

Публикувано на: 29.11.2019 г.
Коментар: Обявление за приключил договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl_prikl_dogovor_Panda_D_12.pdf 7.5.2021 г.