е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка Д-02 / 23.5.2014 г.

Избор на борсов посредник за провеждане на процедура по чл. 90, ал.1, т.11 от ЗОП с предмет: "Доставка на Бензин А95 и Евро дизел за нуждите на Община Лом и ОП "Чистота"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Гаранции № 1 / 2.6.2015 г.

Публикувано на: 02.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info_garancii_dog._24_-2014_2.doc 16.1.2021 г.