е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-6 / 6.4.2016 г.

"Доставка на нетна активна електрическа енергия - ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Община Дупница"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333334393936
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Решение за откриване № / 6.4.2016 г.

Публикувано на: 06.04.2016 г.
Коментар: "Доставка на нетна активна електрическа енергия - ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Община Дупница"
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) op6resh.pdf 18.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 6.4.2016 г.

Публикувано на: 06.04.2016 г.
Коментар: "Доставка на нетна активна електрическа енергия - ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Община Дупница"
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) op6obqvlenie.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 6.4.2016 г.

Публикувано на: 06.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация Дупница-ел.енергия-Com.docx 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 30.5.2016 г.

Публикувано на: 30.05.2016 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KMBT_215_00221.pdf 18.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 13.6.2016 г.

Публикувано на: 13.06.2016 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценовите оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KMBT_215_00311.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 24.6.2016 г.

Публикувано на: 24.06.2016 г.
Коментар: Протокол №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KMBT_215_00344.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 24.6.2016 г.

Публикувано на: 24.06.2016 г.
Коментар: Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KMBT_215_00345.pdf 18.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № 24 / 24.6.2016 г.

Публикувано на: 24.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KMBT_215_00343.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 24.8.2016 г.

Публикувано на: 24.08.2016 г.
Коментар: Договор с приловения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Договор с приложения.rar 18.1.2021 г.

Информация за сключен договор № 42-01-120 / 24.8.2016 г.

Публикувано на: 24.08.2016 г.
Коментар: Информация за сключен договор към АОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl.skl.dr.pdf 18.1.2021 г.