е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-125 / 11.12.2014 г.

""Управление на проект: Реконструкция и изграждане на ефективно енергоспестяващо и екологично улично осветление на гр. Роман, с. Камен поле, с. Кунино и с. Синьо бърдо",

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Документация за участие № 2600-125 / 23.9.2014 г.

Публикувано на: 23.09.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 решение 1255.fed 16.1.2021 г.

Документация за участие № 2600-125 / 23.9.2014 г.

Публикувано на: 23.09.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) покана АН.pdf 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 2600-125 / 1.10.2014 г.

Публикувано на: 01.10.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол (2).pdf 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 2600-125 / 1.10.2014 г.

Публикувано на: 01.10.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад.pdf 16.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2600-125 / 1.10.2014 г.

Публикувано на: 01.10.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 2600-125 / 17.10.2014 г.

Публикувано на: 17.10.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор авторски надзор.pdf 16.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 2600-125 / 30.7.2015 г.

Публикувано на: 30.07.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) улично управление на проекта.jpg 16.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 2600-125 / 22.10.2015 г.

Публикувано на: 22.10.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) консултански услуги ДДС.jpg 16.1.2021 г.