е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Болярово

Обществена поръчка ОП-4 / 21.8.2019 г.

Упражняване на строителен надзор по време на строителство на обект " "Закриване и Рекултивация на съществуващо сметище гр. Болярово"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП № 1 / 21.8.2019 г.

Публикувано на: 21.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБЯВА.pdf 30.7.2021 г.

Инф. за публикувана в профила на купувача обява за ОП на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП № 2 / 21.8.2019 г.

Публикувано на: 21.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА.pdf 30.7.2021 г.

Образци на документи № 3 / 21.8.2019 г.

Публикувано на: 21.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБРАЗЦИ.docx 30.7.2021 г.

Техническа спецификация № 4 / 21.8.2019 г.

Публикувано на: 21.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.docx 30.7.2021 г.

Образци на документи № 5 / 21.8.2019 г.

Публикувано на: 21.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОЕКТ НА ДОГОВОР.docx 30.7.2021 г.

Технически проект № 6 / 21.8.2019 г.

Публикувано на: 21.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект ДЕПО - Част 1.rar 30.7.2021 г.

Технически проект № 7 / 21.8.2019 г.

Публикувано на: 21.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект депо - част 2.rar 30.7.2021 г.

Технически проект № 8 / 21.8.2019 г.

Публикувано на: 21.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ПРОЕКТ ДЕПО - част 3.rar 30.7.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 9 / 25.9.2019 г.

Публикувано на: 25.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №1 от дата 25.09.2019г..pdf 30.7.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 10 / 15.10.2019 г.

Публикувано на: 15.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2 от дата 15.10.2019г..pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 11 / 7.11.2019 г.

Публикувано на: 07.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор №66 от дата 07.11.2019 г..pdf 30.7.2021 г.