е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Област Перник

Обществена поръчка ОП-1 / 25.1.2017 г.

Reconstruction of the old building "Museum of masks" in Kosharevo village, Breznik municipality, Bulgaria/ Реконструкция на старата сграда "Музей на маските" в село Кошарево, община Брезник, България

АОП (Интернет адрес): http://www.ipacbc-bgrs.eu/bg/tenders/reconstruction-old-building-kosharevo-village
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

220 d3_summarycn_en/Покана № 1 / 25.1.2017 г.

Публикувано на: 25.01.2017 г.
Коментар: CB007.1.11.220 - LP - W
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 220 d3_summarycn_en.doc 26.1.2021 г.

220 d2_cotractnotice_en/Обявление № 2 / 25.1.2017 г.

Публикувано на: 25.01.2017 г.
Коментар: CB007.1.11.220 - LP - W
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 220 d2_contractnotice_en.doc 26.1.2021 г.

Documentation for participation/Тръжно досие № 3 / 25.1.2017 г.

Публикувано на: 25.01.2017 г.
Коментар: CB007.1.11.220 - LP - W
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 220 TD WORKS.zip 26.1.2021 г.