е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП3 / 12.5.2015 г.

"Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169 ал.1, т.(1-5) и ал.2 ЗУТ и изготвяне на технически паспорт"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.10.2018 г.
Файлове актуални към: 21.10.2018 г.

Документация за участие № 1 / 13.5.2015 г.

Публикувано на: 13.05.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dokumentacia TO.rar 21.10.2018 г.

Публична покана № 2 / 13.5.2015 г.

Публикувано на: 13.05.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PP - Tehnichesko obsledvane.pdf 21.10.2018 г.

Протокол № 3 / 17.6.2015 г.

Публикувано на: 17.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol TO.pdf 21.10.2018 г.

Протокол № 4 / 22.6.2015 г.

Публикувано на: 22.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol2 TO.pdf 21.10.2018 г.

Договори за изпълнение № 5 / 23.6.2015 г.

Публикувано на: 23.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor TO.pdf 21.10.2018 г.

Приложения към договор № 6 / 23.6.2015 г.

Публикувано на: 23.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Prilojenia Dogovor TO.pdf 21.10.2018 г.

Гаранции № 8 / 7.9.2015 г.

Публикувано на: 07.09.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Informaciq garanciq za izpylnenie.pdf 21.10.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 7 / 20.9.2016 г.

Публикувано на: 20.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) inf. plashtaniq.doc 21.10.2018 г.