е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-6 / 17.11.2014 г.

„Зареждане с горива - дизелово моторно гориво, бензин А95, газ-пропан бутан, на МПС и градинска техника на община Бяла Слатина, чрез използване на карти за регистрация и авторизация на покупките /безналично плащане/”

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 1 / 17.11.2014 г.

Публикувано на: 17.11.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Scanned-image-8.pdf 20.6.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 2 / 12.12.2014 г.

Публикувано на: 12.12.2014 г.
Коментар: плащане за м. Ноември
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Saksa-11.2014.pdf 20.6.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 3 / 19.1.2015 г.

Публикувано на: 19.01.2015 г.
Коментар: плащания за м.Декември
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Saksa.pdf 20.6.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 4 / 19.2.2015 г.

Публикувано на: 19.02.2015 г.
Коментар: плащания за м.Януари
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Saksa.pdf 20.6.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 5 / 19.3.2015 г.

Публикувано на: 19.03.2015 г.
Коментар: плащания за м.Февруари
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Saksa.pdf 20.6.2021 г.