е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Пазарна консултация ПКс-2 / 16.9.2016 г.

Пазарни консултации с предмет: "Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях на територията на гр. Бяла Слатина"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.1.2021 г.
Файлове актуални към: 19.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 16.9.2016 г.

Публикувано на: 16.09.2016 г.
Коментар: Документация за участие в пазарни консултации
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 пазарна консултация №2.rar 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 2 / 28.9.2016 г.

Публикувано на: 28.09.2016 г.
Коментар: протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 28.9.2016 г.

Публикувано на: 28.09.2016 г.
Коментар: решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.doc 19.1.2021 г.