е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-156 / 12.6.2020 г.

"Проектиране и авторски надзор на водопровод на улица "Съединение" от осова точка 455 до осова точка 464, гр. Ивайловград"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 7.5.2021 г.
Файлове актуални към: 7.5.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение за проектиране и авторски надзор Съединение.pdf 7.5.2021 г.

Обявление № 2 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление проектиране и надзор Съединение.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 3 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 7.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 4 / 3.8.2020 г.

Публикувано на: 03.08.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) УВЕДОМЛЕНИЕ.pdf 7.5.2021 г.

Протокол № 5 / 1.9.2020 г.

Публикувано на: 01.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протoкол 1.pdf 7.5.2021 г.

Протокол № 6 / 1.9.2020 г.

Публикувано на: 01.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протoкол 2.pdf 7.5.2021 г.

Доклад № 7 / 1.9.2020 г.

Публикувано на: 01.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад (1).pdf 7.5.2021 г.

Решение за класиране № 8 / 1.9.2020 г.

Публикувано на: 01.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение Р-31 от 01.09.2020.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 12.10.2020 г.

Публикувано на: 12.10.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Д-98.pdf 7.5.2021 г.

Обявление № 10 / 12.10.2020 г.

Публикувано на: 12.10.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за сключен договор.pdf 7.5.2021 г.