е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-156 / 12.6.2020 г.

"Проектиране и авторски надзор на водопровод на улица "Съединение" от осова точка 455 до осова точка 464, гр. Ивайловград"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 9.7.2020 г.
Файлове актуални към: 9.7.2020 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение за проектиране и авторски надзор Съединение.pdf 9.7.2020 г.

Обявление № 2 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление проектиране и надзор Съединение.pdf 9.7.2020 г.

Документация за участие № 3 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 9.7.2020 г.