е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-33 / 9.11.2017 г.

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Обучения за придобиване на умения и подкрепа за придобиване на работа в рамките на проект "Дневен център за възрастни хора с увреждания - шанс за активното включване"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Документация за участие № / 9.11.2017 г.

Публикувано на: 09.11.2017 г.
Коментар: Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqva obucheniq aktivno vkluchvane.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № / 9.11.2017 г.

Публикувано на: 09.11.2017 г.
Коментар: Технически спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 2_Tehnicheska_specifikacia.docx 26.1.2021 г.

Документация за участие № / 9.11.2017 г.

Публикувано на: 09.11.2017 г.
Коментар: Методика
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 3_Metodika.docx 26.1.2021 г.

Документация за участие № / 9.11.2017 г.

Публикувано на: 09.11.2017 г.
Коментар: Информация за публикувана обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info za publikuvana obqva.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № / 9.11.2017 г.

Публикувано на: 09.11.2017 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 4_Obrazci.docx 26.1.2021 г.

Документация за участие № / 9.11.2017 г.

Публикувано на: 09.11.2017 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 5_Proekt_na_dogovor-1.doc 26.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 8.12.2017 г.

Публикувано на: 08.12.2017 г.
Коментар: Протокол от работата на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol obucheniq.pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 12.1.2018 г.

Публикувано на: 12.01.2018 г.
Коментар: Договор и приложения към него
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Договор и приложения.rar 26.1.2021 г.