е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Угърчин

Обществена поръчка Покана с Изх.№3467/11.07. / 11.7.2018 г.

Покана от Община Угърчин на основание чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП и условия на Договор за съвместна дейност №РД 04-122/30.05.2018 г, сключен между Община Угърчин и Фонд "'Социална закрила" с предмет "Доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане във връзка с проект: "Обзавеждане и модернизиране на материалната база на Домашен социален патронаж гр.Угърчин и Домашен социален патронаж с.Лесидрен".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 23.1.2021 г.
Файлове актуални към: 23.1.2021 г.

Документация за участие № / 11.7.2018 г.

Публикувано на: 11.07.2018 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация_покана.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № / 11.7.2018 г.

Публикувано на: 11.07.2018 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci za populvane-1.docx 23.1.2021 г.