е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-97 / 26.2.2019 г.

,,Доставка на хранителни и нехранителни стоки, перилни и почистващи препарати за нуждите на Община Карнобат и доставка на хранителни продукти по проект ,,Осигуряване на топъл обяд в Община Карнобат" по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане" по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г., процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002. ,,Осигуряване на топъл обяд"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

Решение № 1. / 1.3.2019 г.

Публикувано на: 01.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 22.1.2021 г.

Обявление за поръчка № 2. / 1.3.2019 г.

Публикувано на: 01.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 22.1.2021 г.

Документация № 3. / 1.3.2019 г.

Публикувано на: 01.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentaciq.pdf 22.1.2021 г.

Образци № 4. / 1.3.2019 г.

Публикувано на: 01.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.doc 22.1.2021 г.

ЕЕДОП № 5. / 1.3.2019 г.

Публикувано на: 01.03.2019 г.
Коментар: ЕЕДОП ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) espd-request.pdf 22.1.2021 г.

ЕЕДОП № 6. / 1.3.2019 г.

Публикувано на: 01.03.2019 г.
Коментар: ЕЕДОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) espd-request.xml 22.1.2021 г.

Протокол № 7. / 5.4.2019 г.

Публикувано на: 05.04.2019 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол-1.pdf 22.1.2021 г.

Протокол № 8. / 10.4.2019 г.

Публикувано на: 10.04.2019 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 22.1.2021 г.

Съобщение до участници/кандидати № 9. / 10.4.2019 г.

Публикувано на: 10.04.2019 г.
Коментар: Съобщение по чл. 57, ал. 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) saobshtenie po chl. 57, al. 3.pdf 22.1.2021 г.

Протокол № 10. / 18.4.2019 г.

Публикувано на: 18.04.2019 г.
Коментар: Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3.pdf 22.1.2021 г.

Доклад № 11. / 18.4.2019 г.

Публикувано на: 18.04.2019 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad.pdf 22.1.2021 г.

Решение № 12. / 18.4.2019 г.

Публикувано на: 18.04.2019 г.
Коментар: Решение за определяне на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie za opredelyane na izpalnitel.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № 13. / 24.6.2019 г.

Публикувано на: 24.06.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obyavlenie za vazlozhena porachka.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 14. / 24.6.2019 г.

Публикувано на: 24.06.2019 г.
Коментар: Договори за изпълнение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor_Desiy.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 15. / 24.6.2019 г.

Публикувано на: 24.06.2019 г.
Коментар: Договори за изпълнение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor_Fiore.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 16. / 24.6.2019 г.

Публикувано на: 24.06.2019 г.
Коментар: Договори за изпълнение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor_Blecovi_1,2,3,4,6.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 17. / 24.6.2019 г.

Публикувано на: 24.06.2019 г.
Коментар: Договори за изпълнение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor_Blecovi_8,9.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № 18. / 19.6.2020 г.

Публикувано на: 19.06.2020 г.
Коментар: Допълнително споразумение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dopaln.sporaz.PV-318.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № 19. / 19.6.2020 г.

Публикувано на: 19.06.2020 г.
Коментар: Обявление за изменение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obyavlenie_izmenenie-PV318.PDF 22.1.2021 г.

Други документи № 20. / 19.6.2020 г.

Публикувано на: 19.06.2020 г.
Коментар: Допълнително споразумение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dopaln.sporaz.PV-319.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № 21. / 19.6.2020 г.

Публикувано на: 19.06.2020 г.
Коментар: Обявление за изменение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obyavlenie_izmenenie-PV319.PDF 22.1.2021 г.

Други документи № 22. / 19.6.2020 г.

Публикувано на: 19.06.2020 г.
Коментар: Допълнително споразумение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dopaln.sporaz.PV-317.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № 23. / 19.6.2020 г.

Публикувано на: 19.06.2020 г.
Коментар: Обявление за изменение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obyavlenie_izmenenie-PV317.PDF 22.1.2021 г.

Други документи № 24. / 19.6.2020 г.

Публикувано на: 19.06.2020 г.
Коментар: Допълнително споразумение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dopaln.sporaz.PV-316.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № 25. / 19.6.2020 г.

Публикувано на: 19.06.2020 г.
Коментар: Обявление за изменение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obyavlenie_izmenenie-PV316.PDF 22.1.2021 г.

Други документи № 26. / 14.10.2020 г.

Публикувано на: 14.10.2020 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) prikl_Blecovi_nehr.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № 27. / 14.10.2020 г.

Публикувано на: 14.10.2020 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) prikl_Blecovi_hran.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № 28. / 14.10.2020 г.

Публикувано на: 14.10.2020 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) prikl_Fiore.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № 29. / 14.10.2020 г.

Публикувано на: 14.10.2020 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) prikl_Desii.pdf 22.1.2021 г.