е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 26-00-29 / 10.2.2017 г.

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ:Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: "Рехабилитация и реконструкция на вътрешна улична мрежа в гр. Белица, община Белица", включващ следните подобекти: " Подобект № 1: Улица "Георги Андрейчин"- от ОТ 311 до ОТ150 по ПУП-ПР на гр. Белица, одобрен с Решение №52, Протокол №3/29.03.2011г. на Общински съвет - гр. Белица;Подобект № 2: Улица "Димо Хаджидимов"- от ОТ18 до ОТ429 по ПУП-ПР на гр. Белица, одобрен с Решение №52, Протокол №3/29.03.2011г. на Общински съвет - гр. Белица;

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 27.1.2021 г.
Файлове актуални към: 27.1.2021 г.

Покана за пазарни консултации № / 10.2.2017 г.

Публикувано на: 10.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Pokana.pdf 27.1.2021 г.

Документация за участие № / 10.2.2017 г.

Публикувано на: 10.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Prilojeniq.rar 27.1.2021 г.

Оферта № / 22.2.2017 г.

Публикувано на: 22.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Oferta 2.pdf 27.1.2021 г.

Оферта № / 22.2.2017 г.

Публикувано на: 22.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Oferta 3.pdf 27.1.2021 г.

Протокол № / 22.2.2017 г.

Публикувано на: 22.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 27.1.2021 г.

Оферта № / 22.2.2017 г.

Публикувано на: 22.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Oferta 1.pdf 27.1.2021 г.

Решение № / 22.2.2017 г.

Публикувано на: 22.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 27.1.2021 г.