е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка ПК-3 / 8.9.2016 г.

запитване за провеждането на пазарни консултации за определяне на стойността на разхода за доставка на техническо оборудване за проект: "Саниране, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в община Белослав за обект "СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Белослав".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 1 / 8.9.2016 г.

Публикувано на: 08.09.2016 г.
Коментар: Запитване за оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Запитване за оферта_Техника_СУ.pdf 22.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 2 / 8.9.2016 г.

Публикувано на: 08.09.2016 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ТЕХНИКА - СУ.pdf 22.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 8.9.2016 г.

Публикувано на: 08.09.2016 г.
Коментар: Образец на оферта за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта_Техника_СУ.docx 22.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 8.9.2016 г.

Публикувано на: 08.09.2016 г.
Коментар: КСС - приложение към Оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 3СУ - ОФЕРТА - КСС - Техника(1).xlsx 22.1.2021 г.