е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка 01-ПС-2017 / 9.1.2017 г.

"Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, находящо се в ПИ 119043, местност "Дълбок дол" в землището на гр. Белослав, общ. Белослав"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Протокол 2 от Комисия № / 22.3.2016 г.

Публикувано на: 22.03.2016 г.
Коментар: Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2_Рекултивация_22.03.2017.pdf 25.1.2021 г.

Решение № / 9.1.2017 г.

Публикувано на: 09.01.2017 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение_001.pdf 25.1.2021 г.

Обявление № / 9.1.2017 г.

Публикувано на: 09.01.2017 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 9.1.2017 г.

Публикувано на: 09.01.2017 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 9.1.2017 г.

Публикувано на: 09.01.2017 г.
Коментар: Проекти-Геоложко проучване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Геолож. проучване.rar 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 9.1.2017 г.

Публикувано на: 09.01.2017 г.
Коментар: Работни проекти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Раб. проект Рекултивация.rar 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 9.1.2017 г.

Публикувано на: 09.01.2017 г.
Коментар: РП-Биологична рекултивация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 РП Биологична рекултивация.rar 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 9.1.2017 г.

Публикувано на: 09.01.2017 г.
Коментар: РП-Третиране на смет.газ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 РП Част Третиране на смет.газ.rar 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 9.1.2017 г.

Публикувано на: 09.01.2017 г.
Коментар: Тахиметрия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Тахиметрия.rar 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 9.1.2017 г.

Публикувано на: 09.01.2017 г.
Коментар: Част Геодезия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Част Геодезия.rar 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 9.1.2017 г.

Публикувано на: 09.01.2017 г.
Коментар: Част ПБ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Част ПБ.rar 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 9.1.2017 г.

Публикувано на: 09.01.2017 г.
Коментар: Част ПБЗ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Част ПБЗ.rar 25.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 11.1.2017 г.

Публикувано на: 11.01.2017 г.
Коментар: Разяснение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отговор до всички участници.docx 25.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 11.1.2017 г.

Публикувано на: 11.01.2017 г.
Коментар: Количествена сметка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец КСС към ЦО_edited.xlsx 25.1.2021 г.

Решения за промяна в случаите по чл. 27а, ал 1 и променената документация за участие № / 13.1.2017 г.

Публикувано на: 13.01.2017 г.
Коментар: Решение за промяна
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) АО.pdf 25.1.2021 г.

Други документи № / 13.1.2017 г.

Публикувано на: 13.01.2017 г.
Коментар: Проект на договор с извършена промяна
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор с промяна.docx 25.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 20.1.2017 г.

Публикувано на: 20.01.2017 г.
Коментар: Разяснение № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) запитване_до_всички_рекултивация 2.pdf 25.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 30.1.2017 г.

Публикувано на: 30.01.2017 г.
Коментар: Разяснение № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отговор до всички участници.docx 25.1.2021 г.

Протокол от Комисия (длъжностни лица) № / 2.3.2017 г.

Публикувано на: 02.03.2017 г.
Коментар: Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1_02.03.2017_dtt edition.pdf 25.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 12.4.2017 г.

Публикувано на: 12.04.2017 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ЦЕНОВИ ОФЕРТИ / Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СЪОБЩЕНИЕ - ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ.pdf 25.1.2021 г.

Протокол № 3 от Комисия № / 24.4.2017 г.

Публикувано на: 24.04.2017 г.
Коментар: Протокол № 3 от 27.03.2013
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3_Рекултивация.pdf 25.1.2021 г.

Протокол № 4 от Комисия № / 24.4.2017 г.

Публикувано на: 24.04.2017 г.
Коментар: Протокол № 4 от 19.04.2017
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 4_Рекултивация.pdf 25.1.2021 г.

Протокол № 5 от Комисия № / 24.4.2017 г.

Публикувано на: 24.04.2017 г.
Коментар: Протокол № 5 от 24.04.2017
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 5_Рекултивация.pdf 25.1.2021 г.

Доклад от председател на комисия № / 24.4.2017 г.

Публикувано на: 24.04.2017 г.
Коментар: Доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП във връзка с чл. 106, ал. 1 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад от комисия.pdf 25.1.2021 г.

Решение за избор на изпълнител/КЛАСИРАНЕ № / 25.4.2017 г.

Публикувано на: 25.04.2017 г.
Коментар: Решение № 5 от 24.04.2017 на кмета на община Белослав за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение _КЛАСИРАНЕ_24.04.2017_рекултивация.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 7.6.2017 г.

Публикувано на: 07.06.2017 г.
Коментар: Договор за СМР
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор_депо_смр.pdf 25.1.2021 г.